Co je Retinitis pigmentosa a jak se projevuje?

Co je Retinitis pigmentosa a jak se projevuje?

Retinitis pigmentosa (RP) je vzácné, geneticky podmíněné oční onemocnění, které postihuje sítnici oka a může mít vážné důsledky pro zrak. Retinitis pigmentosa je druh chronického degenerativního onemocnění, které způsobuje postupnou ztrátu zraku. Co je Retinitis pigmentosa? Retinitis pigmentosa je oční onemocnění, které postihuje sítnici oka a je dědičné. V sítnici dochází k poškození pigmentových buněk,…