Vzácné nemoci

Informační web o vzácných nemocích.

Novorozenecký screening

Novorozenecký screening umožňuje záchyt vzácných onemocnění již v nejčasnějším věku. Včasné odhalení choroby je prvním předpokladem k časnému zahájení účinné léčby.