Co je Downův syndrom a jak se projevuje?

Co je Downův syndrom a jak se projevuje?

Downův syndrom, také známý jako trisomie 21, je nejčastější genetické poruchy postižení. Jedná se o vrozenou poruchu, která se projevuje zvýšeným počtem chromozomů. U lidí s Downovým syndromem jsou 3 chromozomy 21 místo běžných 2. Klinické projevy Downova syndromu se mohou lišit mezi jednotlivci, ale obecné projevy zahrnují mentální postižení, které se projevuje ve čtyřech…