Vzácná onemocnění

Vzácná onemocnění

Vzácná onemocnění jsou velmi různorodou skupinou nemocí, jejichž společnou vlastností je velmi nízký výskyt těchto jednotlivých onemocnění v rámci populace. V Evropě se za vzácné onemocnění považuje takové onemocnění, jehož výskyt je v populaci menší než 5 osob z 10000, nebo také méně než 1 osoba z 2000. Odborně řečeno, prevalence je nižší než 1:2000….