Významnou podporu pro pacienty a jejich rodiny představují organizace a občanská sdružení, které jsou zakládány právě těmito pacienty, jejich rodinnými příslušníky, přáteli a dalšími zainteresovanými osobami. Takto se mohou poznávat lidé se stejnými problémy a dále spolupracovat na zlepšení života pacientů s těmito diagnózami. Skupiny umožňují setkávat se lidem napříč celou Českou republikou a některé tyto organizace spolupracují i na mezinárodní úrovni.

Ne pro všechna vzácná onemocnění existuje nějaká pacientská organizace či skupina, což bylo jedním z důvodů vzniku České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO – www.vzacna-onemocneni.cz). Asociace se také snaží vyhledávat a dále sdružovat pacientské organizace pro jednotlivá onemocnění a určitým způsobem je zastřešovat – v duchu hesla Sami vzácní, spolu silní.

Kontakty na pacientské orgnizace naleznete také zde:

Podobně jako v České republice ČAVO sdružuje pacientské organizace pro jednotlivá onemocnění a případně i jednotlivce, na Slovensku má podobnou úlohu Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH).