Novorozenecký screening umožňuje záchyt vzácných onemocnění již v nejčasnějším věku. Včasné odhalení choroby je prvním předpokladem k časnému zahájení účinné léčby. Obvykle čím dříve je léčba zahájena, tím je úspěšnější a zabrání se i rozvoji různých komplikací, z nichž některé vedou k nevratnému poškození zdraví.

Novorozenecký screening prováděný v České republice je celoplošný a zaměřený na záchyt těchto 13 onemocnění:

 • kongenitální hypotyreóza – vrozená snížená funkce štítné žlázy
 • kongenitální adrenální hyperplazie – vrozená nedostatečnost tvorby hormonů v nadledvinách
 • cystická fibróza – vrozená porucha tvorby hlenu, která se projevuje především v dýchacích cestách a ve slinivce břišní
 • dědičné poruchy metabolismu aminokyselin
  • fenylketonurie a hyperfenylalaninemie – vrozená porucha látkové výměny fenylalaninu
  • leucinóza – nemoc javorového sirupu, vrozená porucha látkové výměny větvených aminokyselin
  • glutarová acidurie typ I (GA I)
  • izovalerová acidurie (IVA)
 • dědičné poruchy látkové výměny mastných kyselin
  • deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem
  • deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s dlouhým řetězcem
  • deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem
  • deficit karnitinpalmitoyltransferázy I
  • deficit karnitinpalmitoyltransferázy II
  • deficit karnitinacylkarnitintranslokázy

Vyšetření na jednotlivé choroby je prováděno na více pracovištích. Koordinační centrum pro novorozenecký screening bylo ustanoveno při Ústavu dědičných a metabolických chorob 1. LF UK a VFN v Praze.

Více informací o novorozeneckém screeningu naleznete na webových stránkách www.novorozeneckyscreening.cz.