V souladu s Národní strategií pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020 bylo ustanoveno Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění (NKCVO). Toto centrum vzniká ve Fakultní nemocnici v Motole.

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
www.fnmotol.cz
www.nkcvo.cz