Co je Myasthenia gravis a jak se projevuje?

Myasthenia gravis (MG) je autoimunitní onemocnění, jehož se postihující obávají únavy a slabosti, které se mohou rychle zhoršit. Tento stav může postihnout oči, krk, nohy, ruce a další svaly a může být potenciálně život ohrožující. I když nelze MG úplně vyléčit, je důležité, aby byla co nejdříve diagnostikována a přijata léčba.

Co je to Myasthenia Gravis?

Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění, které způsobuje postupnou ztrátu svalové síly. Toto onemocnění se obvykle projevuje únavou a slabostí svalů a může se postupně zhoršovat. Myasthenia gravis je způsobena tím, že imunitní systém napadá a poškozuje acetylcholinové receptory, které jsou v svalových buňkách. To znamená, že buňky nemohou správně reagovat na acetylcholin, což je neurotransmiter, který se používá k přenosu signálu mezi nervovými buňkami a svalovými buňkami.

Jak se projevuje Myasthenia Gravis?

Myasthenia gravis může být projevena jako únava a slabost svalů ve tváři, která může způsobit ptózu (končetina se oslabuje a klesá), diplopii (dvojité vidění), nebo ptosis (pokles očního víčka). Může se také projevit slabostí svalů na krku, jako je dýchání nebo pohyb hlavy, stejně jako slabostí svalů v rukou, nohách a dalších částech těla. Chvíle, kdy jsou svaly nejslabší, se obvykle objevují po dobu delší než jedné hodiny po fyzické aktivitě nebo po dlouhé době nečinnosti.

Jak se Myasthenia Gravis léčí?

Léčba myastenia gravis je zaměřena na zlepšení svalové síly a na snížení symptomů. Je důležité, aby pacienti s myastenií gravis byli pod lékařským dohledem, protože tato léčba může mít vedlejší účinky.

Léčba myastenia gravis zahrnuje léky, chirurgii a fyzioterapii. Léky jsou zaměřeny především na zvýšení hladiny acetylcholinu nebo na potlačení imunitního systému. Mezi léky, které se používají pro léčbu myastenia gravis, patří anticholinesterázy (pomáhají uvolňovat acetylcholin) a imunosupresiva (pomáhají potlačovat imunitní systém).

Chirurgická léčba myastenia gravis zahrnuje odstranění thymomu (benígní nádor thymu) nebo thymektomii (odstranění thymu). To může být užitečné v případech, kdy léky nejsou účinné.

Fyzioterapie se obvykle používá k posílení svalů a k obnovení motorických dovedností. Fyzioterapie může také pomoci pacientům přizpůsobit se jejich konkrétním situacím a pomoci jim vyhnout se rizikovým situacím, které by mohly zhoršit příznaky.

Jak probíhá diagnostika Myasthenia Gravis?

Diagnóza myasthenia gravis je obvykle založena na anamnéze a fyzickém vyšetření. Dále mohou být provedeny laboratorní testy, jako je krevní test na protilátky, testy elektromyografie (EMG) a další. Tyto testy mohou pomoci při stanovení diagnózy a její závažnosti.

V závěru

Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění, které postihuje acetylcholinové receptory v svalových buňkách. To může způsobit únavu a slabost svalů, které mohou být obzvláště závažné. Je důležité diagnostikovat a léčit myasthenii gravis co nejdříve, aby se zabránilo zhoršování stavu pacienta a aby se zabránilo riziku vážných komplikací. Léčba myastenia gravis zahrnuje léky, chirurgii a fyzioterapii a je důležité, aby pacienti byli pod dohledem lékaře. Diagnostika myasthenia gravis je obvykle založena na anamnéze a fyzickém vyšetření a může být doplněna o laboratorní testy.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *