Nespavost a aromaterapie

Nespavost a aromaterapie

Nespavost patří mezi velice běžné poruchy, které zasáhnou velký počet lidí v nějaké části jejich života. Čím jsme starší, tím méně spánku potřebujeme a bojujeme s nespavostí. Tato skutečnost může být problémem v případě, pokud zastáváme názor, že každý dospělí jedinec potřebuje 7-8 hodin spánku denně. V mnoha případech stačí pouhých 5-6 hodin spánku. Při…

Dny vzácných onemocnění

Dny vzácných onemocnění

Ve dnech 24.-26. června 2015 se v pražském hotelu ILF konal odborný kongres pořádaný Českou internistickou společností a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví věnovaný problematice vzácných onemocnění. Program naleznete v příloze. V rámci odborného programu vystoupí i Bc. Anna Arellanesová a Ing. René Břečťan, aby představili Českou asociaci pro vzácná onemocnění a možnosti spolupráce s pacientskými sdruženími. Program

Vzácná onemocnění v zákonech

Vzácná onemocnění v zákonech

S účinností od 1. září 2015 došlo tzv. transparenční novelou ke změně zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a některých dalších zákonů (551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 592/1992 Sb.). V rámci těchto změn se do zákona 48/1997 Sb. podařilo dostat termíny vzácná onemocnění a léčivé přípravy pro vzácná onemocnění, konkrétně do § 11, odstavce f): Pojištěnec…

Vzácná onemocnění

Vzácná onemocnění

Vzácná onemocnění jsou velmi různorodou skupinou nemocí, jejichž společnou vlastností je velmi nízký výskyt těchto jednotlivých onemocnění v rámci populace. V Evropě se za vzácné onemocnění považuje takové onemocnění, jehož výskyt je v populaci menší než 5 osob z 10000, nebo také méně než 1 osoba z 2000. Odborně řečeno, prevalence je nižší než 1:2000….